Stiftelsen Fred och Sylvia Forchheimer har till syfte att stödja forskning inom det medicin-tekniska området. Sedan inrättandet 1986 har detta skett genom utdelandet av ett pris vart tredje år i samband med ISPO:s (International Society for Prosthetics and Orthotics) internationella kongresser.

 

Styrelse:
Prof. Robert Forchheimer (ordf.)
Civ.ing Irene Persson (sekr.)
Ekon.kand, MA, Claire Forchheimer (kassör)
Jur. mag Catherine Forchheimer (ledamot)


Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm
Org.nr: 802013-2265 Adress: c/o Forchheimer, Karlbergsv 78, 113 35 Stockholm
Tel: 08-341299 E-post:stiftelsen[at]forchheimer.se Bankgiro: 5588-5354
Till ISPO's hemsida
Vilka har utnämts till pristagare?
Ytterligare information